Att övervaka ÖVERHETEN; Vilhelm Moberg

Innehåll
Förord . …
Att övervaka överheten . . ..
Konungadömet av Guds nåde . .
Kejneaffären och rättssamhället
Sanningen i ett exemplar
Frågetecken inför Kejnebetänkandet
”Privata Justitieombudsmän”
Januarikrönika från Stockholm ….
Hemligstämpling eller medborgarupplysning?
Om åklagare icke fullgör sin skyldighet
Kampen mot hemligstämpeln .
Mitt egenmäktiga förfarande ….
Stockholmspolisen och rättssäkerheten
Ansvaret för rättsskandalerna
Efterskrift: Justitieministern ger besked