WISINGSÖ 1877 – 1964 Gränna Visingsö Sparbank 1967

VISINGSÖ SPARBANK
Wisingsö 1877 – 1964
utgiven av Gränna-Visingsö Sparbank 1967
En numera klassisk ”Historiebok” som skildrar både vardagliga och mer unika händelser under de 88 år som Wisingsö sparbank existerade som egen bank.
Ryggskada men fullt OK!

Gränna sparbank stiftades i februari 1852 och första expeditionsdagen var den 17 april samma år. År 1864 inlämnades till direktionen vid Gränna sparbank från orgelnisten A. S. Blomqvist, Visingsö en skrivelse med förfrågan, huruvida Direktionen medgav en filialbank på Visingsö. Denna bifölls.
Ökad efterfrågan på lån till Visingsö ledde bl. a. till att öborna stiftade en egen sparbank. Initiativtagaren till denna var enligt protokollen befallningsman Gustav Wetterhall, som på kommunalstämma den 21 december 1876 väckte förslaget. Sparbanken, som konstituerades den 16/3 1877 fick namnet VISINGSÖ SPARBANK, hade sitt första öppethållande den 21 juli 1877, då bl. a. 71 personer inbetalte den föreskrivna avgiften 5 kronor till den s.k. grundfonden. Samma dag anmälde sig även 30 personer och inbetalte som insättning å motböcker kr. 165:- och som lösen för motböcker kr. 10: 10. Totalt redovisades denna dag kr. 530: 10. Vid redovisningen vid fusionen med Gränna sparbank balanserade debet och kredit på drygt 2,5 miljoner kronor.
Under sparbankens självständiga tillvaro dvs, under 88 år hade ursprungskapitalet 5.000-faJdigats. Mycket har skett under denna tid och sparbanken vill med denna minnesskrift redovisa något ”som timat haver” i bygden och i sparbanken under de gångna 88 åren.
BOKBÖRSEN
Sök på titel, författare, ISBN…