VISINGSÖ FÖRSAMLINGS- och HEMBYGDSKRÖNIKA Advent 1992 – Advent 1993

VISINGSÖ FÖRSAMLINGS- och HEMBYGDSKRÖNIKA
Advent 1992 – Advent 1993 Årgång 51
• Redaktör och ansvarig utgivare för församlingskrönikan: Ola Larsson.
Redaktör och ansvarig utgivare för hembygdskrönikan: Christer Claesson.
Medarbetare: Eva Plyhm.
Omslagsbild: Braheskolans vindkraftverk Vind-Jan på norra Visingsö.
Foto: Greta Svensson, Gösta Strand, Karl-Emil Janzon, Helene Engdahl-Larsson, Gulli Linder, Visingsö församlings arkiv och Hembygdsföreningens arkiv.
• Satsa på rätt prioritering!
• Sommaren på Vätterns pärla.
• Lekmannen i vår församling
• Folkmängden på Visingsö Församlingens tio äldsta Födda Döpta Konfirmerade Vigda Avlidna
• Visingsö Hembydsförenings Årsskrift
Året som gått!
• BILDTEXTER: Visingsö’s Lucia 1991, Maria Bergdahl, Svante Ödeen löser medlemsavgift, Sven
ström, som varit en drivande kraft bakom beslutet om nytt bibliotek vid Brahe¬ skolan, tar här första spadtaget på bygget T.h. rektor Jan Lövenvald. Den gamla brandsprutan som förvaras i spruthuset, visades på Hembygdsdagen.
Lennart Edlund var grillmästare på Hembygdsdagen. Nanja Florin och Lars-Erik Ljung visade linberedningens olika moment. Harry Claesson kåserade vid Hemvändardagen. Förf E Plyhm
• Finska barn till Visingsö – – – Ett femtioårsminne förf. Aarre Magnusson
• Kulturbyggnader på Visingsö
• Ett Bildsvep från förr
• Den första barnmorskan på Visingsö. Protokoll hållet å Kommunalstämma på Wisingsö den 4 Januari 1863.
§1. Emellan Wisingsö sockenman och Johanna Sofia Carlsdotter samt hennes
Fader och målsman Carl Eriksson i Jakobstorp är detta kontrakt, rörande hennes antagning såsom blifvande barnmorska inom Wisingsö församling, uppgjort under följande villkor:

Du hittar den intressanta fortsättningen via BOKBÖRSEN – VISINGSÖ FÖRSAMLINGS- och HEMBYGDSKRÖNIKA Advent 1992 – Advent 1993 – BOKBÖRSEN