SKOLAN PÅ ÖN om Braheskolan under fyra århundraden

SKOLAN PÅ ÖN om Braheskolan under fyra århundraden
av Ingrid Löfgren Ribberfalk
Omslagsbild-Greve Per Brahe d y. Oljemålning av David Beck
Andra omarbetade upplagan

INNEHÅLL
Skolan på ön
Viktiga årtal för Braheskolan
Skolans grundare Greve Per Brahe den yngre
Varför ville greven grunda en skola på Visingsö? BRAHESKOLANS första skolordning
Braheskolans första lärare
Djäknarna
Skolans lokaler
Skolegodsfonden
Grevens död och reduktionen.
GYMNASIUM och TRIVIALSKOLA
Gymnasiets lokaler
Gymnasiets lärare
Gymnasiets elever
Skolans nedgång och fall
Nedläggning och fondöverflyttning
GREVE BRAHES SKOLA på 1800-talet
Sockenkungen Mozart
VISINGSÖ HÖGRE FOLKSKOLA
Rektorn
VISINGSÖ FOLKHÖGSKOLA-BRAHESKOLAN Skolegodsfonden igen
Starten Folkhögskolans elever
Lärarna
Byggnadsverksamhet
Öläget
Sommarkurser
Omprövning av verksamheten
Ny huvudman för folkhögskolan
Målsättningen
Den internationella vinterkursen
Den internationella vinterkursens elever
Verksamhet – elevveckor
Kortkurser
Ytterligare byggnadsverksamhet
Skolan och miljön
SKOLAN PÅ ÖN IDAG
Litteratur om Braheskolan
Du hittar den på BOKBÖRSEN – SKOLAN PÅ ÖN om Braheskolan under fyra århundraden – BOKBÖRSEN