En bok om Brahekyrkan på Visingsö – GREVARS OCH BÖNDERS TEMPEL

Att träda in i Brahekyrkan på Visingsö innebär ett mycket sinnligt möte med 1600-talet. Det i grunden medeltida templet omvandlades i stormaktstidens storvulna anda av grevarna Brahe till att bli ett minnesmärke över ättens ära. Rikedomen i form och färg överväldigar och är svår att greppa. På väggar och i valv trängs konstskatter från när och fjärran, krigsbyten och bondbarock. Många är historierna som denna byggnad har att berätta, om en svunnen tids människor, deras drömmar, framgångar och besvikelser. Det förflutna tränger sig formligen på besökaren, på ett sätt som har få motstycken bland svenska kyrkor.
Denna bok vill försöka spegla det mångfacetterade i Brahekyrkans sägenomspunna och snart tusenåriga historia. I ett tiotal artiklar belyser forskare olika delar i kyrkans förhistoria, tillkomst, förändringar och brukande.
Var det kung Sverker den äldre som byggde medeltidskyrkan?
Vad drev greve Per Brahe den yngre när han lät skapa detta märkliga kyrkorum?
Vilken musik spelades under 1600-talets gudstjänster?
Hur har eftervärlden betraktat Brahekyrkan?
Många är frågorna som ställs och kan ställas. Brahekyrkan är en outtömlig källa att ösa ur, såväl för den historiskt intresserade som för den som bara vill njuta av den robusta prakten.
Förvånande nog har denna betydande och innehållsrika kyrka hittills inte behandlats i något mer omfattande verk. Glädjande är det därför att det ambitiösa bokprojekt som initierats av Jönköpings läns museum nu nått sin fullbordan. Projektet startade i samband med den genomgripande restaurering som genomförts i kyrkan och som lett till många nya rön kring kyrkans tillkomsthistoria och förändringar genom nästan tusen år. En rad experter belyser kyrkan och dess olika inventarier och ger oss nycklar att förstå denna märkliga byggnad som centrum i det väldiga grevskapet och som uttryck för en för oss svårgripbar men fängslande tid.

BOKBÖRSEN