Anders de Wahl En festskrift – Bilder av Henry B. Goodwin

Boken utgör ett unikt 100-årigt både fotografiskt och skriftligt dokument över vad som och vilka som representerade gräddan av Sveriges kultur vid förra sekelskiftet.
Bokens medarbetare:
FÖRORD AV COPYRIGHTINNEHAVAREN H. B. GOODWIN:
SKÅDESPELAREN stjäl glöd från gudens eld och formar människor efter sin egen bild…
SKÅDESPELET är en handling som hos oss väcker känslorna av medlidande och fruktan…
ÅSKÅDAREN flyr från vardagsgrått och vardagssmått till skådespelets dagrar, till färgers rikedom; till…
Övriga:
1.      Prins Wilhelm (1844 – 1965) som vid denna tiden var en ansedd författare både av prosa och dikt.
2.      Georg Brandes (1842 – 1927) professor, litteraturkritiker och författare.
3.      Ingolf Schanche (1877 – 1954) Norsk skådespelare och teaterchef.
4.      Anna Branting (född Jäderin 1855 – 1950), journalist och författare och teaterkritiker.
5.      August Brunius (1879 – 1926) författare, konst-, teater- och litteraturkritiker.
6.      Carl G. Laurin (1868 – 1940)  kulturredaktör, författare,  konst-  kulturkritiker och lärare.
7.       Tor Hedberg (1862 – 1931) författare, dramatiker, konst- och litteraturkritiker.
8.      Mary von Rosen (född Fock) (1886 – 1967) gift med Eric von Rosen (1879 – 1948) etnograf,
forskningsresande och godsägare
9.       Gustaf Linden (1875 – 1936) regissör och teaterchef
10.   Ludvig Lindgren
11.   Ida B. Goodwin (född Engelke) (1874 – 1963) Författare och gift med Henry B. Goodwin

ÄKTHETSINTYG MED UTGIVARENS NAMNTECKNING OCH EXEMPLARETS NR.


BILDFÖRTECKNING OCH BILDERNAS FÖRDELNING PÅ BOKENS OLIKA AVSNITT.

PRINS WILHELMS HYLLNING TILL JUBILAREN INLEDS PÅ FÖLJADE SÄTT:

HELL ANDERS! FEMTIO ÅR – VAD ÄR VÄL DET FÖR DIG, som bär dem som om de vore jämt hälften så många! Må andra ängsligt räkna sina årsskiften och med räddhåga stapla dem upp liksom böcker på en hylla, vilken bågnar under tyngden, allt under det de själva fråga sig hur länge den skall hålla. Men Du, livsintensitetens personifikation, varför skulle även Du behöva bokföra årens glidande tal, deras växande siffra? Och dock, femtio år kunna aldrig bli mindre än ett halvt århundrade.
Vi – Dina vänner…


Här visar vi fem av verkets sammanlagt 32 stycken fotogravyrer. Bilderna är inklistrade ett och ett och utgörs var och en av hantverksmässigt fotogravyrarbete utfört under ledning av bokens utgivare och fotograf Henry B. Goodwin. Arbetet är utfört hos NORDISK ROTOGRAVYR – Söderstam & Olsen; Stockholm De 250 numrerade exemplaren är tryckta hos BRÖDERNA LAGERSTRÖM Stockholm. 1919

Boken är mycket välbehållen och i gott skick, den förgyllda och rikliga titeltexten på rygg och pärm är oskadd. Visst mindre slitage på pergamentklädseln vid hörn och pärmkanter har dock uppstått. Dessa är dock mycket lätt att åtgärda, men inte alls nödvändigt. Utgivaren förutsåg troligen inte det stora intresse som dessa 250 ”Goodwin-böcker” skulle utgöra när han för 100 år sedan  valde denna speciella men med tiden mycket ömtåliga originalklädsel. (Se vårt foto nedan) Varje bild (32 st) är försedd med eget skyddspapper
Höjd: 33,5 cm, Bredd: 25,5 cm Tjocklek: 2,5 cm Vikt: 1370 gram. 113 sidor

TOP