Svensk Målare-Tidning Årg. 4

 Sökbar innehållsförteckning - använd: ctrl+F
 
SVENSK MÅLARE-TIDNING 
 4 årg 1923 (24 nr)

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 STÖRRE ARTIKLAR 
 Avlutningsmedel av icke alkalisk natur  
 Byggnadsstämman i Stockholm  
 Bronsering  
 En hållbar oskuldens färg           
 Färghygien i dekorationsmålarens tjänst 
 Gobelinmålning  
 Köpenhamns Malerlaugs jubileumsutställning 
 Kromografen och dess användning 
 Kalkylationsprov 
 Lackeringsugn och möbellackering 
 Målade möbler
 Moderna arbetssätt  
 Mattering av guld
 Naturstudier med akvarell 
 Om teckningsundervisning för målare 
 Oljeförgyllning 
 Om framställning av cementmarmor och om fresko och sgrafitoteknik     
 Reseberättelse                   
 Stampjordsbyggen                           
 Sommarteater 
 Stuckolustro och dess framställning 
 Tapetfrågan  
 Titanvitt  
 Tekniska framsteg vid målning  
 Väderlekens inverkan på träanstrykning 
 Varjehanda för praktiken  
  
 MATERIALLÄRA 
 Akvarellfärg  
 Cement  
 Direktiv för användning av Kronos Titan-vitt 
 Emaljfärgen Arkalac  
 Filling up  
 Förgyllning å plåtskylt 
 Glasurit-lacker och färger  
 Linoljedroppar i ett kimröksfat kunna förorsaka självantändning  
 Mattlack 
 Naturliga, konstgjorda och kemiska färger 
 Om träolja  
 Olivgrönt
 Sprit
 Spritlack 
 Saniflat
 Solignum  
  
 DIVERSE 
 Bruksanvisning för Reflektusskop  
 Filip Månsson 
 Föreningssammanträde 
 För praktiken  
 Hantverkets propagandautställning i Stockholm 
 Höstkrönika  
 Har målareyrkets standard försämrats? 
 Kommerskollegie-stipendiaternas studieresa till München  
 Litteratur 
 Lön- och materialjämförelse inom målareyrket  
 Om arbetsmaskiner m m för hantverkets vidkommande  
 Resestipendier 
 Reseberättelse  
 Studieresa till Tyskland
 Tapetfrågan samt Goda råd  
  
 FRÅGOR OCH SVAR 
 Adress å fotografiska artiklar  
 Angående deltagande i en hantverksutställning  
 Avlutning å dörrar  
 Automobilglas  
 Betsning av ek  
 Kostnadsförslag å måleriarbeten 
 Läggning av korkmatta  
 Mahognyton  
 Om imitation av björk och ek  
 Preparat för tältduk  
 Slamfärg                                  
 Spiggolja  
 Sammansättningen av Kronengrund 
 FÖLJETONG 
 Det arbetsamma arvet 
 Ellipsen-Kalle  
 Gesälliv
 Solrosen