Svensk Målare-Tidning Årg. 3

 Sökbar innehållsförteckning - använd: ctrl+F
 
 SVENSK MÅLARE-TIDNING 
 3 årg 1922 (23 nr.) 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 
STÖRRE ARTIKLAR 
 Blyertspennan och dess föregångare  
 Behöver grunden näring?  
 Den oljefria grundningstekniken 
 En hållbar oskuldens färg 
 Förgyllning 
 Färghygien i dekorationsmålarens tjänst 
 Huru konstruerar man en oval?  
 Köpenhamns Malerlaugs utställning av målade rum 
 Lackeringsugn och Möbellackering  
 Mästareprövning  
 Målaren och vagnslackeraren 
 Målaren och affärsmannen 
 Minnen från en besiktningsresa  
 Något om bokföring  
 Polering av lackerade ytor  
 Praktiskt perspektiv  
 Reseberättelse  
 Spektralfärgerna, normalfärgerna och grundfärgerna i historien, teorien och praktiken 
 Stampjordsbyggarna om sina byggen 
 Vår förening 
 Vintersysselsättning  
 Varm olja  
  
 MATERIALLÄRA 
 Flytande lim 
 Finkelolja  
 Glansolja  
 Gummi Arabicum 
 Kalkgrönt  
 Något om punsmaterial 
 Sapon eller celluloidlack 
 Salpeter  
 Salpetersyra  
 Spackelfärg för vagnsmålning 
 Såpa
 Spritlack 
 Stucko-Glim  
 Tjära  
 Växtlim  
  
 DIVERSE 
 A N Nyström  
 Arbetslöshet  
 Behandlingen av (barr)-träytan före betsningen med Paracidolbets  
 Behandling av skoltavlor  
 Behöver en målare biförtjänster?  
 Blomstermålningens teknik  
 Blåsbildning vid oljefärgstrykning  
 Brev från Nederländerna  
 Blandat  
 Besök i A-B Gentele & Co:s fernissfabrik 
 Den kemiska industriens framsteg och problem 
 Den svenska läckindustrien
 Den svenska lackindustrien  
 Ett gott betyg  
 En praktisk målningsapparat  
 Ett enkelt sätt att förhindra stegar att glida  
 Ett praktiskt och billigt färgbindemedel 
 En märklig undersökning av Titanvitt 
 För praktiken  
 För vatten ogenomtränglig betong  
 Fru eller dotter som medhjälpare på kontoret 
 Förgyllning av sten och marmor etc 
 Goda vänner och lojala konkurrenter  
 Hälsingborgs målaremästareförening
 Hantverksstämman i Malmö 
 Höstkrönika  
 Individuellt arbete  
 Kvalitébeteckningen å gulockerfaten  
 Kronengrundpolityr  
 Lärlingsfrågan  
 Målareyrket från affärssynpunkt  
 Med blicken stadigt fäst på målet
 Metallimitation 
 Magnus Alfred Andersson
 Målarnas yrkesförening  
 Målare 
 Skräppendals nyårsupplevelser 
 Målaregesällen 
 Notis från Köpenhamns Malerlaug 
 Nybildade Målaremästareföreningar 
 Om man får kalk i ögat  
 Om sprutmålning
 Praktiska erfarenheter rörande tapetsering
 Praktiska stegar  
 Piséspalten  
 Solignum 
 Sommarting 
 Svensk Målarekalender 1922 
 Studieresa till hantverksutställningen i München
 Titanföredraget  
 Till alla våra vänner och gynnare 
 Varjehanda  
 Vårt yrke och depressionen 
 Varför frysa vi 
 Varifrån härstammar beteckningen ”Fernissa”? 
 Zinkvitt som ersättning för blyvitt vid oljefärgs målning 
  
 FRÅGOR OCH SVAR 
 Allmogemålning Att oskadliggöra trämaskar  Bottenfärg för skyltar Fukt i mur  Illojal konkurrens Gipsbilder Kalksorter  
 Mätning av fönsterbågar Målareskolor Oljerockar Rödfärg Renovering av horn Strykning med kalkfärg 
 FÖLJETONG 
 Målaregesällen Karl Axel Penselqvists äventyr och vandringar 
 En målares jakt jorden runt 
 
 
 BREVLÅDA 
 Svar till V S i S  
 Svar till E S i L i