Svensk Målare-Tidning Årg. 2

 Sökbar innehållsförteckning - använd: ctrl+F

SVENSK MÅLARE-TIDNING 
 2 årg 1921 (24 nr.) 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
 
 
 STÖRRE ARTIKLAR 
 Betsning i furu  
 De viktigaste grundämnena 
 Eclipceapparaten  
 Fasaderna och deras behandling 
 Färgterapi och färghygien 
 Förgyllning 
 Handledning i freskomålning 
 Kyrkmålning  
 Målaren och gatureklamen 
 Mästareprövning 
 Några enkla funderingar 
 Oljefärgsstrykning och dess fiender
 Oljefri grundning  
 Praktisk undervisning
 Pressad jord 
 Reseminnen 
 Strykning som icke torkar  
 Tempera  
 Tätheten av olika grundningssätt  
 Varför luktar oljefärg vid torkning 
 Val av tapeter  
 Vår organisation 
 
 
 MATERIALLÄRA
 Alkalier  
 Blyvitt 
 Brons  
 Caput martum  
 Guaschefärger 
 Gulocker 
 Lithopone 
 Petroleum 
 Vilket lim är bäst 
 
 
 DIVERSE
 Diverse 
 En ny norsk storindustri (Titanvitt) 
 En hyllning Från läsekretsen  
 För praktiken 
 Goda råd i dåliga tider 
 Hantverksstämma i Stockholm 
 Humoresker 
 Konstnärsaspiranter  
 Kvinnan och målaren 
 Litteratur  
 Moderna genom tiderna 
 Nyheter inom vårt yrke  
 Ny svensk isoleringsfärg 
 Ny årgång stundar 
 Reflektus 
 Smålands Målaremästareförbund 
 Solignum  
 Slipgrundning Sulfatterpentin 
 Skånes Målaremästareförening
 Varjehanda 
 Yrkeskompetens 
 Åttatimmarsdagen 
 
 
 FÖLJETONG
 Resa 
 FRÅGOR OCH SVAR
 Amerikansk polering 
 Automobillackning  
 Decinficering 
 Ekådring 
 Eclipse  
 Facklitteratur   
 Förgyllning å spegelramar 
 Förgyllning å bokkanter 
 Glansförgyllning å trä eller glas 
 Kronengrund som ersättning för schellack 
 Ledfigurer
 Planschverk 
 Pärmar
 Preparering av blommor 
 Reflektus 
 Renovering av tavla 
 Spackelfärg 
 Tubfärger