Svensk Målare-Tidning Årg. 1

Sökbar innehållsförteckning - använd: ctrl+F 

SVENSK MÅLARE-TIDNING 
 1 årg 1920 (25 nr.) Introduktionsnr. 1 dvs (sid 1 - 8?) finns inte med i samlingsutgåvan. Svensk Målare-Tidnings utgivningsår sträcker sig från och med April till och med Mars. 
 Det innebär: Årg 1 1919 –1920 Årg 2 1920  1921 Årg 3 1921– 1922 etc.
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
 
STÖRRE ARTIKLAR 
 Bokföring enl kortsystem 
 Bensin i målareverkstaden  
 Bokföring  
 Framställning av glasskyltar 
 Fasaderna och deras behandling 
 Kalk och kalkmålning  
 Kalkylering eller kostnadsberäkning  
 Kornfri lackering  
 Målaren som affärsman  
 Målaremästarekursen  
 Målning på silvergrund 
 Om skyltmålning  
 Om tapeter  
 Praktisk prövning av färger  
 Snabblackering  
 Siden glanslackering  
 Teatermålning 
 Tabell för tapetberäkning 
 Tillverkning av stuckmarmor 
 Varjehande betraktelser  
 Vattenglas  
 Vad är titanvitt 
 Årslånga iakttagelser 
 

MATERIALLÄRA 
 Avluta eller avbränna  
 Att undersöka schelack 
 Emaljlack   
 Husbloss 
 köldens inverkan  
 Kristalliserande strykning 
 Linolja  
 Ljusäkta färger
 Lera, färgjord och jordfärg  
 Lim som grundningsmaterial  
 Med avlutningmedel  
 Om färger  
 Sickativ (xerotin)  
 Schelack  
 Terpentin  
 Zinkvitt 
 FÖLJETONG
 4,000 meter över världsvimlet  
 Besök i Stockholms nya tapetfabrik  
 Den nye gesällen
 Ett vad  
 Min första och sista dag i läran 
 Målaregesällen intime 
 Resa  
 Spökerier  
 Äro målarna humorister  
 
DIVERSE 
 Borttagning av lukt på denaturerad sprit  
 Bruksanvisning för förstoringsapparaten Reflektus  
 Bör en målare demonstrera sina åsikter  
 Begär priser för Edert arbete  
 En billig såpa  
 Enkel imitation  
 En rundtur 
 En framåtgående fabrik  
 Fotografisk bakgrund 
 Fuktiga väggar  
 För praktiken  
 För bokskåpet  
 Kostnadsberäkning sboken än en gång 
 Man måste förstå att hjälpa sig själv 
 Meddelande från läsekretsen 
 Mot frostskador 
 Minimiprestation  
 Målarelärlingen intime  
 Målaremästaren intime  
 Nachspiel  
 Olika personligheter  
 Om kostnadsberäkningsboken 
 Pimsten  
 Prisberäkning  
 Rengöring av lackdunkar  
 Reseberättelse 
 Svensk fabrik för skeppsfärger  
 Solignum  
 Till våra ärade abonnenter och gynnare 
 Trätjära  
 Torkugn för möbellackering  
 Watzo 
 Våra verktyg  
 Åttatimmarsdagen  
 FRÅGOR OCH SVAR 
 Avlutning med Watzo
 Amerikansk polering  
 Arbetsnotor  
 Bets för laboratorier  
 Bronsering  
 Fönsterbågar  
 Förgyllning på träkulor 
 Förgyllning på glas 
 Färg för varmvattenbehållare 
 Fläckar i tapeter  
 Fastsättning av tapeter 
 Glansolja 
 Grånad polityr 
 Hållbar nålning  
 Hållbar slamfärg 
 Isolering av tapeter  
 Kalkylering
 Kalkäkta färger  
 Kassabok 
 Linolja  25 
 Lack för spackelfärg  28 
 Lack Amerk polering  50 
 Lacken spricker 
 Målning å ytterdörrar  
 Målning å satin 
 Målning å båt 
 Målning å automobil 
 Målning å plåtväggar 
 Målning å skoltavla 
 Nedrökade limfärgstak 
 Ossa sepia  
 Om spiggolja 
 Oljning av rockar 
 Olika sorters bets 
 Rengöring å limfärg 
 Reflektus
 Röd färg för papptak 
 Sprit i målning
 Schabloner 
 Schelackering i knastar
 Solignum 
 Slamfärg 
 Sältranolja 
 Spackelfärg för utv
 Terpentin eller bensin 
 Titanvitt 
 Titanvitt med brytningsfärger
 Vagnsmålning 
 Vita flammor i lackering 
 Watzo 
 Zinkvitt i limfärg