Vilhelm Moberg Sanningen och friheten

BokbörsenVilhelm Moberg är alltid lika spännande att läsa – och att läsa om. Nya upplevelser väntar, nya tankar och nya perspektiv öppnas mot verkligheten. I denna bok finns representerade 6 röster om Vilhelm Mobergs gärning som författare, journalist och ansvarig medborgare.
I en uppslagsrik översikt lyfter professor Ingemar Algulin fram Vilhelm Mobergs civilisationskritik.

Journalisten och författaren Otto von Friesen synar demokraten och sanningssägaren Vilhelm Moberg.

Argonomen och politikern Asa Domeij berättar om styrkan i sina tidiga läsupplevelser av Romanen om utvandrarna och vad Moberg betyder för henne i dagens Sverige.

Professor Lars Furuland ger en inträngande analys av Vilhelm Mobergs ställning som rebell och fri intellektuell.
Filmaren och analytikern Ingela Romare synliggör kampen för den existentiella friheten i romanen Din stund på jorden.

Litteraturläraren Anna Christina Sundgren knyter samman tidlösa myter och motiv i Romanen om utvandrarna och Din stund på jorden med det som djupast är mänsklighetens historia.

Till slut bidrar Lars Furuland med en användbar förteckning över Vilhelm Mobergs i bokform utgivna verk.

Texterna i denna bok har sitt ursprung i de föreläsningar som hölls under seminarier i Stockholm 16 – 17 maj 1998, arrangerade av Vilhelm Moberg-sällskapet i samarbete med ABF Stockholm, Skeppsholmens Folkhögskola och kulturhuvudstaden 1998. Syftet med seminarierna var att hylla 100 årsminnet av Vilhelm Mobergs födelse, men viktigare ändå att ställa frågan: Vad betyder hans författarskap för oss som lever i dagens Sverige?
VILHELM MOBERG-SÄLLSKAPET
ISSN 1101-5543 ISBN 91-630-7074-X
BOKBÖRSEN