Vilhelm Moberg En introduktion till hans författarskap

PHILIP HOLMES I
Vilhelm Moberg är kanske mer än någon annan det svenska folkets författare. Hans väldiga utvandrarepos har vid två olika tillfällen utsetts till 1900-talets svenska roman. Därtill betraktas han som förra seklets främsta inhemska journalist. Han är också en av de mest utlånade författarna på biblioteken, internationellt känd och översatt till olika språk.
Här presenteras nu “Vilhem Moberg – En introduktion till hans författarskap”, en lika informativ som trevlig läsning. Kronologiskt går författaren igenom den långa raden av Mobergs älskade och stridbara böcker. På samma gång får man som läsare en bild av människan bakom de märkliga verken.
Paradoxalt nog är det en engelsman som skrivit denna bok, litteraturhistorikern Philip Holmes. Han betraktar Moberg med både distans och engagemang.
INNEHÅLL
Företal av Ingrid Nettervik 7
Förord 9
1. Liv och verk 11
2. Bygdebilder 41
3. Migrationer 66
4. Jordens sång 90
5. Författaren i krig 104
6. En idealists memoarer 122
7. Utvandrarromanerna 143
8. Historiskt och allegoriskt 180
9. Dramatik 198
10. Författaren 231
Noter 240
Bibliografi 247
Kronologi 252
Register 254
BOKBÖRSEN