MOBERG LÄST PÅ NYTT

Förord 7
Ingrid Nettervik,
Mans kvinna omläst 1993 9
Gunnar Eidevall,
Kärlek och död i romanen Rid i natt! 24
Philip Holmes, ’Svedjegården stod solrätt, och korpen sitter på vindskidan’. Ledmotiv i Mobergs roman Rid i natt! 34
Jean Bolinder, Småländsk väntan på Godot. Vilhelm Mobergs Jungfru Maria på Fattiggårn 42
Sigvard Mårtensson, Kvinnoporträtt i Vilhelm Mobergs tidiga dramatik 46
Kenne Fant, Vilhelm Moberg och utvandrarfilmerna 56
Otto von Friesen Samhällskritikern Vilhelm Moberg 61
Gunnar Eidevall, Det gamla riket – en nyläsning 40 år senare 80
Ingemar Algulin, 1963: Din stundpd jorden. Äterblick och varnande vision 90
Per Sjöstrand, Din stund på jorden, romanen som blev pjäs och TV-film 104
Asle Gira Dahl, En folkekjaer historieforteller. Vilhelm Moberg i nordisk belysning 117
Gunnar Eidevall, Vilhelm Mobergs litterära betydelse 122
Att Vilhelm Moberg är en av de stora i den svenska litteraturen är ovedersägligt. I den här boken presenterar en rad Moberg-kännare ett dussintal studier och närläsningar av ans arbeten. Därigenom träder denne författare än en gång fram i ett annat ljus, vilket är inspirerande för varje läsare. I boken medverkar skribenter som forskat i Mobergs verk och/eller samarbetat med honom under årens lopp: Ingrid Nettervik, Gunnar Eidevall, Philip Holmes. Jean Bolinder, Sigvard Mårtensson, Kenne Fant, Otto von Friesen, Ingemar Algulin, Per Sjöstrand och Asle Gire Dahl.
Gunnar Eidevall är bokens redaktör, tillika ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet.
BOKBÖRSEN