Som om pappa levde – Vilhelm Moberg om Djurens Plats i Livet: Birgitta Råd

”Varför talade jag inte med Pappa om detta?”
Så undrar Vilhelm Mobergs dotter Birgitta Råd, som i fantasin här vänder sig till sin far. Hon vill uttrycka sina meningar om hans syn på djurens liv efter att hon har studerat vissa texter i hans verk. Själv har hon en solid bakgrund för egna åsikter om djurs rättigheter efter att i många år ha arbetat inom djurskyddet i Norge, där hon varit bosatt. Hon var i flera år redaktör för en tidskrift i ämnet och satt i Landbruksdepartementets Etiska Kommitté för djurförsök. Därefter skrev hon debattboken ”Vårt hellige overgrep”, som avslöjade sanningen om djurförsöksverksamheten.
Här talar hon ut med sin far om dessa frågor, så som hon länge önskat att få göra, ”som om Pappa levde”.