Norsk Knivbok – INNEHÅLLSFÖRTECNING

 
 
TEXTEN ÄR SÖKBAR - ctrl+F 
 

 INDHALD Norsk Knivbok
 Innleiing 25 
 Kniven - eit oversyn over utviklinga 27 
 Kort historisk oversyn 28 
 Dekor 33 
 Jernet 36 
 Tynslekniv - bryne - slipestein 38 
 Kvinner og kniv. 39 
 Kniven i kunsten 41 
 Kniven i folkeminne 52
 Beltespenning 50 
 Skadekniv 50 
 Anna overtru 50 
 Samandrag 52 
 Kniven i formkulturen 53 
 Bygdehandverkaren 53 
 Materiale på muséa 55 
 Ulike knivtypar 56 
 Kvardagskniven 56 
 Døme på kvardagsknivar i andre nordiske land 59 
 Estetiske verdiar ved brukskniven 59 
 Staskniven/bunadskniven 63 
 «Dialektar» i knivtradisjonen 64 
 Lokale særdrag 66 
 Dei viktigaste knivområda i landet i nyare tid 68 
 Hedmark 69 
 Oppland 71 
 Telemark 71 
 Aust-Agder71 
 Distrikt utan levande knivtradisjon 73 
 Telemarkskniven 75 
 Knivtradisjonar i Telemark 75 
 Dei eldste knivane 75 
 Om bestemming av alder 77 
 Gamle knivar i Aust-Telemark 81 
 Knivar med smale massingholkar 81 
 Knivar med smale sylvholkar 82 
 Særmerkte knivar i Sauherad 82 
 Fleire knivar med smale holkar av sylv 83 
 Kjende knivmakarar i Midt-Telemark 84 
 Knivtradisjonen i Vest-Telemark 86 
 Tvislireknivar 86 
 Andre typar 86 
 Knivar med graverte sylvholkar 88 
 Roseskorne slirer 91 
 Slireholkar med filigransdekor 95 
 Andre knivmakarar i Vest-Telemark 96 
 Ny utforming av staskniven i Vest-Telemark Knivlaging i Telemark i dag 102 
 Dei einskilde delane på kniven 103 
 Blad 103 
 Ljåbrotkniv 104 
 Skaft 104 
 Dekor på skaft 106 
 Innskrifter på knivskaft 108 
 Slir 109 
 Slirer til fleire knivar 109 
 Knivlaging i dag 114 
 Interessa for handverk 114 
 Vern om kulturtradisjonar 119 
 Knivlaging 120 
 Folkekunst 120 Brukskunst 121 
 Kunsthandverk 121 
 Har knivlaging nokon aktualitet i dag? 121 
 Val av intervjuobjekt 122 
 Spørsmål 122 
 Svar 123 
 Krav til ein god brukskniv 124 
 Kniven som identitetsmerke 126 
 Kva meiner fagfolk? 126 
 Husflids- og brukskunstutstillingar 132 
 Merknader 132 
 Kurs i knivlaging 134 
 Knivmakarar i dag 135 
 Stor interesse i Telemark 135 
 Tradisjon 136 
 Nyskaparar i knivhandverket 137 
 Ord og ordbruk 139 
 Litteratur 142  ( Fyller nästan fyra sidor, vilket innebär en nästan oersättlig kunskapskälla för en kunskapstörstande "knivmakare" Antikvariat Citrons anm.) Du hittar den på BOKBÖRSEN!