DEN UNGE VILHELM MOBERG omslag

Carl Artur Vilhelm Moberg föddes i Moshultamåla by i Småland den 20 augusti 1898 och gick bort 1973 efter ett mycket aktivt författarliv.
Vilhelm Moberg var son till en knekt i fjärde generationen och växte upp i en miljö som var präglad av emigration. I orter som Algutsboda och Ljuders socken med halva befolkningen utvandrad hade Amerika blivit en påtaglig del av vardagen.
Mobergs genombrott som författare kom 1927 med romanen Raskens. En skildring av en soldatfamiljs historia. Novellerna i denna bok är exempel på Mobergs författarskap från 1920- och 30-talen. I slutet på 1940-talet tog Moberg sig an sitt största ämne, en historiebeskrivning av den svenska utvandringen till Amerika. I de fyra delarna, Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) och Sista brevet till Sverige (1959), skildrar Moberg hur en skara människor från Ljuders socken i Småland utvandrar till Amerika. Utvandrar skildringen är unik ur flera aspekter. Sin tillkomsthistoria, skildringen av två länder, två kontinenter och två olika språkområden. Aldrig tidigare hade en svensk författare greppat ett så stort område.